SZKOLENIE GARDEN STAGING

Autorski program szkolenia GARDEN STAGING, realizowany przy współpracy z firmą Instytut Wnętrz, zapewnia zdobycie wiedzy niezbędnej do przygotowania części zielonych w nieruchomości, w której przeprowadzamy Home Staging. Zieleń we wnętrzu, odpowiednio przygotowany ogród, działka, balkon i taras, są koniecznym uzupełnieniem mieszkania i domu. Na kursie, pokazujemy kursantom, jak wydobyć atrybuty przestrzeni za oknem, jak ją przygotować i przedstawić, aby nieruchomość była kompletna i w możliwie najszybszym czasie zyskała nowych nabywców bądź najemców. Uczestnicy szkolenia otrzymują pokaźną dawkę wiedzy o roślinach i ich potrzebach oraz o aranżacji części zielonych. Każdorazowo przeprowadzamy warsztaty dostosowane do pory roku i dostępnego materiału roślinnego.

Szkolenie z GARDEN STAGINGU obejmuje szereg aspektów:

 • Na wstępie wprowadzamy kursanta w podstawową wiedzę z GARDEN STAGINGU. Omawiamy definicję i cel GS. Pokazujemy najczęściej zastane sytuacje, z jakimi mierzą się Garden i Home Stagerzy. Następnie omawiamy, jakie są najważniejsze zasady GS. W tej części pokazujemy, jak analiza terenu wpływa na dobór roślin, jaką funkcję pełnią poszczególne gatunki. Nauczamy, jak grać paletą barw, światła i kształtem roślin. Zgłębiamy cechy charakterystyczne dla 4 najczęściej spotykanych styli w ogrodzie. Przedstawiamy także, zalecane przez nas do GS, rośliny doniczkowe do ogrodów i wnętrz, akcesoria, meble i dekoracje. Nauczamy aranżacji przestrzeni za oknem, przechodząc z kursantami przez poszczególne etapy GS.
 • W kolejny etapie szkolenia wspólnie inspirujemy się. Pokazujemy kilka przygotowanych aranżacji. Zawsze ciekawi jesteśmy Waszego pierwszego wrażenia.
 • W dalszej części szczegółowo analizujemy kilka przypadków GS balkonu, tarasu, ogrodu, działki oraz części zielonych w mieszkaniu i domu. To blok, podczas którego wspólnie omawiamy z kursantami mocne i słabe strony prezentowanych GS.
 • Interaktywne wykłady są uzupełniane warsztatami tak, aby w pełni wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną. Ćwiczymy, jak przy użyciu niskiego budżetu, stworzyć spójną stylistycznie przestrzeń. Praktyczne zajęcia odbywają się z wykorzystaniem realnych materiałów roślinnych i akcesoriów dekoratorskich. Kursanci otrzymują na bieżąco informację zwrotną.

Spora dawka wiedzy, przyjazna atmosfera i twórcza energia gwarantowana!


SZKOLENIE GARDEN STAGING WARSZAWA 22.03.2022

PROMOCJA - 1090zł!
Nie czekaj, zapisz się już dziś! Liczba miejsc ograniczona!Cena regularna - 1290

Zapewniamy materiały do zajęć, lunch oraz przerwy kawowo-ciastkowe. Każdy uczestnik szkolenia wraca do domu wraz z własnoręcznie zaplanowanym i wykonanym elementem dekoracyjnym GARDEN STAGINGU!!!

Miejsce szkolenia: loft, Duchnicka 3/bud5, Warszawa
Czas szkolenia: 6h zegarowych

Istnieje możliwość dofinansowania z Urzędu Pracy lub z innych źródeł.

Zapisz się na szkolenie.SZKOLENIE GARDEN STAGING KATOWICE 11.10.2019

RABAT 17% - 990zł!
Nie czekaj, zapisz się już dziś! Liczba miejsc ograniczona!

Cena regularna - 1200

Zapewniamy materiały do zajęć, lunch oraz przerwy kawowo-ciastkowe. Każdy uczestnik szkolenia wraca do domu wraz z własnoręcznie zaplanowanym i wykonanym elementem dekoracyjnym GARDEN STAGINGU!!!

Miejsce szkolenia: Katowice
Czas szkolenia: 6h zegarowych

Istnieje możliwość dofinansowania z Urzędu Pracy lub z innych źródeł.

Zapisz się na szkolenie.W pakiecie taniej!

SZKOLENIE HOME STAGING + GARDEN STAGING

RABAT 1300 zł - 3990 zł!

Cena regularna - 4690

SZKOLENIE GARDEN STAGING WARSZAWA 25.10.2019

Cena regularna - 1200

Zapewniamy materiały do zajęć, lunch oraz przerwy kawowo-ciastkowe. Każdy uczestnik szkolenia wraca do domu wraz z własnoręcznie zaplanowanym i wykonanym elementem dekoracyjnym GARDEN STAGINGU!!!

Miejsce szkolenia: loft, Duchnicka 3/bud5, Warszawa
Czas szkolenia: 6h zegarowych

Istnieje możliwość dofinansowania z Urzędu Pracy lub z innych źródeł.

Zapisz się na szkolenie.W pakiecie taniej!

SZKOLENIE HOME STAGING + GARDEN STAGING

RABAT 1300 zł - 3990 zł!

Cena regularna - 4690

Zapisz się na szkolenie


KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HOME FOR ME JOANNA POPŁAWSKA z siedzibą w Warszawie (03-079) ul. Henrykowska 12, adres e-mail: joanna.poplawska@homeforme.pl (dalej jako „ADO”).
 2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wykonania umowy oraz w celach marketingowych zostały pozyskane ze strony internetowej poprzez bezpośrednie wypełnienie formularza przez osobę zgłaszającą.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 pkt 6 RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie HOME FOR ME JOANNA POPŁAWSKA z siedzibą w Warszawie (03-079) ul. Henrykowska 12 oraz HOME FOR ME JOANNA POPŁAWSKA i PAWEŁ POPŁAWSKI S.C. z siedzibą w Warszawie (03-079) ul. Henrykowska 12 i EDUCONCEPT ALINA LUKOSZEK z siedzibą w Warszawie (01-796) ul. Duchnicka 3.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez do czasu wykonania umowy oraz dochodzenia roszczeń z w/w umowy.
 7. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
 8. z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych.
 9. w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 11. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne oraz jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy oraz działań marketingowych.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

zgodnie z powyższym wyrażam dobrowolną zgodę na przewarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

Zapoznałem się i akceptuję regulamin